Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /cw/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /cw/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu aktywna!

Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu aktywna!

18 czerwca 2015 r. w Krakowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dobyło się Forum podsumowujące projekt „Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu”. Honorowym patronatem wydarzenie to objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego. „Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu” to projekt realizowany przez krakowską Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza oraz olkuskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Res Sacra Miser.

Głównym założeniem projektu było wypracowanie systemowych rozwiązań prowadzących do powstania Sieci Centrów Wolontariatu w Małopolsce. 12 organizacji pozarządowych z 11 powiatów podczas spotkań, szkoleń, seminariów, paneli dyskusyjnych grupy eksperckiej oraz wizyty studyjnej w okresie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. wypracowało standardy umożliwiające usankcjonowanie oraz skoordynowanie działań wolontariackich.

Pośrednictwo wolontariatu, jego promocja, znajomość podstaw prawnych jego funkcjonowania oraz określenie zasad współpracy zarówno wewnątrz Sieci Centrów, jak i poza nią (w środowisku lokalnym) to standardy pozwalające w sposób sprawny i przemyślany koordynować działania wolontariackie.

Sieć Centrów Wolontariatu to sieć współpracy, integracji oraz wymiany doświadczeń. Obecność w sieci pozwala na tzw. „twórcze zapożyczenia” umożliwiające przenoszenie dobrych praktyk na własny grunt. Forum było okazją do oficjalnego podpisania porozumienia sankcjonującego/ratyfikującego powstanie Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu z dniem 18 czerwca 2015 r., co potwierdzały Certyfikaty, które odebrali uczestnicy projektu. Cieszymy się, że Olkuskie Centrum jest już w Sieci! Liczymy, że to początek nowego rozdziału w historii małopolskiego wolontariatu, której jesteśmy współtwórcami!

Wolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono